Event degustacyjny grupy Geocacherów

Dziękujemy za degustację grupie Geocacherów, którzy zorganizowali w naszej
winiarni event degustacyjny 2 lutego.


Przy naszej winiarni znajduje się skrzyneczka z nadajnikiem GPS, która jest
obiektem poszukiwań Geocacherów.
Mamy nadzieję na częste odwiedziny!