XXXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

24 lipca 2014 roku w sali degustacyjnej Winnicy Dwie Granice odbyło się XXXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dodatkowo prezentację na temat perspektyw rozwoju winiarstwa w naszym regionie wygłosili: właściciel Winnicy Dwie Granice i Wiceprezes Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy Vinum Pro Cultura Marek Nowiński, Prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy Wiktor Szpak oraz Sekretarz Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy Barbara Czajka.

 

Galeria: